Get Adobe Flash player

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie edukacji, przedsiębiorczości, kultury i sztuki we wszystkich jej formach po przez aktywną działalność członków stowarzyszenia. 

Instytucja funkcjonuje od 2003 roku, wśród zadań statutowych znajduje się współdziałanie z odpowiednimi organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi w zakresie profilowania, kształcenia i właściwego zatrudnienia absolwentów szkół średnich i wyższych; ...prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich; ...podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży; ... umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych; ...szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych od wielu lat oferuje kompleksową obsługą w zakresie pozyskiwania i rozliczania bezzwrotnych środków finansowych z unijnych funduszy i programów pomocowych. W ramach programów POKL, RPO, POWER Stowarzyszenie organizowało bezpłatne specjalistyczne szkolenia oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe. Pomagało osobom bezrobotnym, zagrożonym utratą pracy, wspierało osoby z terenów wiejskich Aktywnie działało na rzecz promowania kształcenia ustawicznego dorosłych a także podejmuje inicjatywy na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży.