Get Adobe Flash player

Badania rynku

  Badania rynku i opinii  

Oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwi?zania badania opinii oraz rynku, bazuj?ce na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych.

Oferujemy przeprowadzenie poszczeglnych bada?:

  • Badania ankietowe metod? wywiadu bezpo?redniego
  • Badania telefoniczne - CATI
  • Badania CAPI
  • Badania na prbach celowych
  • Badania ankietowe w siedzibie klienta/punktach sprzeda?y

Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0004Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0005Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0008Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0011Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0014Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0017Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0018Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0019Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0020Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0021Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0023Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0024Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0026Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0027Ilustarcje raport 2006-foto_Strona_1_Obraz_0032